sunnuntai 16. maaliskuuta 2014

Voiko opiskelija olla vastuussa muiden oppimisesta?

Yliopisto-opiskelijoiden myöhästymiset ja poissaolot ovat vaikea asia arvioinnin kannalta. Opiskelijat ovat aikuisia ja vastuussa menemisistään, ja ihan inhimillisistä syistä poissaoloja on pakko sallia jonkin verran. Poissaolojen määrällä ei olisi niin merkitystä, jos ne vaikuttaisivat vain yhteen ihmiseen. Jos oppimista mitattaisiin vain lopputentillä, olisi periaatteessa ihan sama, osallistuuko ollenkaan opetukseen. Hyväksytyn suorituksen voisi saada, jos osoittaa osaamisensa tentissä. 

Pelkkään testiin perustuva arviointi tarkoittaisi kuitenkin sitä, että opetusmenetelmänä voisi olla vain opettajajohtoinen luennointi, jossa opiskelijat ovat passiivisia tiedon vastaanottajia. Ja tällaisen opetuksen voisi vaikka videoida ja laittaa nettiin, jolloin opiskelijoiden ei tarvitsisi saapua paikalle lainkaan. 

Yleensä oppimisessa on kuitenkin kyse muustakin, kuin tiedon vastaanottamisesta. Kielenopiskelussa kieltä pitää päästä käyttämään ja soveltamaan eri tilanteissa. Kaikessa oppimisessa olisi hyvä päästä keskustelemaan ja kysymään käsiteltävistä asioista sekä kuulemaan muiden mielipiteitä. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoiden ja opettajan on hyödyllistä olla samassa tilassa. Kontaktiopetus mahdollistaa myös sen, että opiskelijat voivat etsiä kotona tietoa, opettaa sitä muille pienryhmissä, pitää esitelmiä ja kontribuoida opetukseen monilla tavoilla.

Edellä kuvattuja osallistavia opetusmenetelmiä on todella kiva käyttää, mutta ne vaativat sen, että opettaja suunnittelee opetuksen hyvissä ajoin ja sen, että vastuussa olevat opiskelijat myös tulevat tunnille. Opettajajohtoisuus vaatii toki suunnittelua sekin, mutta siinä on enemmän varaa improvisoinnille ja joustolle. Jokin ryhmätehtävä voi mennä täysin mönkään, jos useampi opiskelija sattuu olemaan samaan aikaan poissa. Varminta olisi siis se, että opetus olisi opettajajohtoista, mutta se taas ei useinkaan ole mielekkäin saati tehokkain tapa opiskella. 

Myöhästymisiä ja poissaoloja ei voi kokonaan estää. Kysymys kuuluu, kuinka paljon yksittäiselle opiskelijalle voi sysätä vastuuta muiden opetuksen onnistumisesta. Minusta vastuuta pitää voida antaa, jotta turha opettajajohtoisuus saadaan pois. Tällaisessa opetuksessa on myös perusteltua se, että poissaolot ja tekemättömät tehtävät näkyvät arvosanassa. Poissaoloja ja tehtävien tekemättömyyttä on kuitenkin monenlaista. Joistain opiskelijoista paistaa se, että heillä on monta (liian monta) rautaa tulessa, harrastuksia, töitä ja muita opintoja ja he ovat aidosti pahoillaan, jos ovat unohtaneet jotain. Toiset taas ovat avoimen välinpitämättömiä. Paljonko asennetta saa arvioida?

Täällä Varsovan yliopistossa suomen opetus on siinä mielessä ”koulumaista”, että opiskelijat ovat samassa ryhmässä koko opiskeluajan. Jokainen vuosikurssi muodostaa siis ikään kuin luokan. Seuraamillani tunneilla opiskelijoille jaetaan paljon tehtäviä, joita heidän pitää itse valmistella. Kotiin tulee luettavaksi tekstejä, joissa käsitellään esimerkiksi seuraavan tunnin kielioppiasiaa. Kirjallisuuden tunnilla voidaan antaa luettavaksi pieni pätkä jostain suomalaisesta romaanista. Myös esimerkiksi sanojen johdostyyppejä voidaan pohjustaa siten, että opiskelijat saavat kukin yhden johdostyypin, joka pitää sitten opettaa muille.

Olen myös ollut seuraamassa prosessikirjoittamista ja vertaisarviointia. Viikko sitten opiskelijat haastattelivat minua ja tällä viikolla heidän piti palauttaa ensimmäinen versio kirjoittamastaan haastattelusta. Opettaja jakoi jokaiselle opiskelijalle nimettömänä yhden tekstin, josta piti arvioida otsikkoa, asioiden esittämisjärjestystä ja myös oikeinkirjoitusta. Seuraavalla tunnilla huomioita käytiin koko luokan kanssa yhteisesti läpi ja opiskelijat sanoivat todella suoraan mielipiteensä teksteistä. Sen jälkeen jokainen sai oman tekstinsä takaisin ja mahdollisuuden muokata tekstiä ehdotusten mukaiseksi. Ensi viikolla heidän pitää palauttaa lopulliset versiot.

Täällä olen siis nähnyt paljon hyviä opetusmenetelmiä, joita haluan käyttää tulevaisuudessa. Olen myös nähnyt, mitä ongelmia niiden kanssa voi tulla. Ongelmia voi ilmeisesti vähentää lähinnä sillä, että opetuksen ja arvioinnin miettii hyvissä ajoin etukäteen. Opetuksessa on jotain pielessä, jos poissaolot eivät haittaa sitä. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti